امروزه که سلامت هر نوع ماده خوراکی شرکتی، متأسفانه با دنیایی از شک و تردید روبه رو است . عموم جامعه ترجیح می دهند از مواد غذایی استفاده کنند که از سالم بودن آن اطمینان داشته باشند.
استفاده از مواد صنعتی و مصنوعی جهت سود بیشتر توسط بسیاری از شرکت های تولید مواد غذایی، افکار عمومی را نسبت به مواد غذایی منفی نموده است.
یکی از راه های برون رفت از این تردید تهیه مواد غذایی سالم و ارگانیک است.
شرکت هانی فود با هدف گسترش فرهنگ تغذیه سالم بنیان نهاده شده است.
شرکت ما با معرفی و عرضه محصولات سالم، ارگانیک، گیاهی و با کیفیت می کوشد سلامتی را در جامعه رواج دهد.
پیام شرکت هانی فود برای افراد جامعه این است:   تغذیه سالم ، زندگی سالم!

امیدواریم سبک زندگی اکثر مردم جامعه در جهت گزینش غذاهای سالم را همگام شود و سلامت جسم و روان خود را تضمین کنند. موجب موهبات و سرافرازی ما است که در این زمینه پیشگام هستیم.

محصولات شرکت هانی فود شامل :

✔️ کینوا سفید ، سیاه ، قرمز ، سه رنگ
✔️ آمارانت
✔️ دانه چیا
✔️ آرد چیا
✔️ باکویت (گندم سیاه)
✔️ دانه تف
✔️ آرد تف
✔️ پودر ماچا
✔️ پودر اسپیرولینا
✔️ پرک همپ
✔️ پودر پروتئین کینوا (آرد کینوا)

محصولات مورد نیاز در محدوده اصلی بلوار فردوس با پیک و برای سایر مناطق تهران و شهرستان ها با پست ارسال خواهد شد.
سعی بر آن است تا عزیزان شهرستانی به راحتی به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنند.